Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyjádření klubu k org.oslav

Vyjádření SK Chomutov NH k průběhu oslav 110 let od založení svazu NH

Vzhledem k faktu, že se po uspořádání superpohárů mládeže a zejména mezizemských utkání Čechy – Morava objevila řada výhrad proti organizaci oslav, jsme nuceni uvést několik faktů, které by také měly zaznít.

Předesíláme, že si dobře uvědomujeme, že ne vše proběhlo ideálně a některé věci jsme mohli řešit lépe. Na druhou stranu se domníváme, že vzhledem k okolnostem proběhly oslavy důstojně. Asi nejzásadnější informací, kterou bychom rádi zdůraznili, je fakt, že k definitivní dohodě o podobě celé akce došlo mezi naším klubem jako organizátorem a výkonným výborem Svazu národní házené až dva týdny před zahájením superpohárů mládeže. Do té doby obě strany ladily podobu smlouvy, kterou bylo nutné uzavřít. Její první návrh jsme obdrželi až v prvním polovině ledna letošního roku, přestože jsme upozorňovali, že je potřeba smlouvu podepsat(především z důvodů zajištění dostatku financí nutných pro uspořádání této akce) do konce kalendářního roku 2014.

Pokud jde o finanční stránku věci, rádi bychom předešli fámám, kolik peněz jsme obdrželi. Superpoháry mládeže zaštítil šéf České unie sportu Miroslav Jansta, výše dotace činila 200 000. Stejnou částku pak na samotné oslavy a mezizemská utkání věnoval Ústecký kraj, jehož hejtman Oldřich Bubeníček převzal nad akcí záštitu. Vyhlášení nejlepších házenkářů za rok 2014 spolklo polovinu dotace od kraje. Zbytek podstatných financí zajistila servisní společnost našeho klubu - SK Chomutov S-R-O s.r.o.. Hodně se psalo o vstupném na galavečer i samotná utkání v neděli. Rádi bychom podotkli, že vstupné na galavečer bylo konzultováno se členy výkonného výboru a mládežníci jej neplatili. Pokud jde o mezizemská utkání, nevybíralo se vstupné poprvé. Nicméně uznáváme, že ve shonu oslav jsme nedořešili úplně nejlépe vstupné pro mladé národní házenkáře. Na druhou stranu bychom rádi podotkly, že se nestalo, že by se někdo z mladých hráčů nedostal do areálu na nedělní zápasy. V několika případech byli mladí vpuštěni, i když na vstupné neměli dostatek peněz.

V rámci areálu jsme při nedělním utkání páskou vymezili prostor, kde se diváci běžně nemohli pohybovat, protože jsme měli ze superpoháru starších žaček zkušenost, že diváci křičeli na rozhodčí z prostoru u střídaček, čemuž jsme během mezizemských utkání chtěli předejít. Vznikla tím jakási VIP zóna pro všechny reprezentační výběry i jejich vedení a oficiální hosty z řad zástupců svazu. Není nám známo nic o tom, že by nebylo kde vypsat zápis. Hejtman Oldřich Bubeníček ani vedoucí Odboru kanceláře hejtmana Ing. Luboš Trojna netrvali na zvláštním pohodlí, tudíž byla tato zóna postupně uvolňována. Celou dobu však byly přístupné záchody v budově. Ty pánské byly bohužel hráči v sobotu ucpány naprosto nepochopitelně papírovými utěrkami a havarijní služba k odstranění tohoto problému mohla dorazit až v neděli. V tomto ohledu nás mrzí především kritika ze strany reprezentantů, kteří měli WC k dispozici v šatnách.

Pokud jde o šatny samotné, nevíme o moc areálech pro národní házenou, kde by bylo k dispozici osm šaten a zázemí pro rozhodčí. Domníváme se, že vše šlo zvládnout při součinnosti všech týmů, které ale bohužel nebrali ohledy na možnosti pořadatele a zároveň potřeby jednotlivých repredružstev a nevyklízelily šatny pro plynulé střídání v nich. Během superpoháru starších žaček jsme se domluvili se sousedním squash centrem, aby každá oblast měla samostatnou šatnu, ale bohužel o víkendu tato výpomoc nebyla možná.Závěrem pouze poznámka. Šatnu ve squash centru měla k dispozici děvčata ze západočeské oblasti a vůbec neměli problém s vyklizením šatny po prvním dnu a znovunastěhováním sportovních potřeb druhý den ráno. Víc ohleduplnosti by slušelo i dospělým při nedělních utkáních.

Pokud jde o ubytování reprezentantů, snažili jsme se v rámci možností zajistit to nejlepší možné. Bohužel oboustranné otálení s podpisem smlouvy způsobilo, že objednané ubytování propadlo a museli jsme jej řešit náhradní formou, přičemž jsme odmítli variantu společného bydlení mužů a žen, aby nedošlo k něčemu podobnému jako ve Stupně, kde hráči museli spát dokonce na pokojích s hráčkami. Navíc ve stejném termínu se ve městě konal festival basketbalové mládeže.( cca 300 osob ). Ženy neměly jediný problém, muži si stěžovali na zimu, ale věděli, že je domluveno, že správce autokempu Červený Hrádek zatopí, pokud si řeknou, což hráči ani vedení nevyužili.

Zaznamenali jsme určitou kritiku na stravování. Během superpoháru starších žaček jsme nezaznamenali žádné problémy. Bohužel v sobotu se stalo, že juniorské týmy využili faktu, že spaly v tělocvičně ve škole, kde všechny týmy jedly. Před příchodem dospělých kamarádů vyjedli téměř kompletně vše - opět chování kobylek, což považujeme za samozřejmou chybu vedoucích jednotlivých juniorských výběrů, nikoliv nás jako organizátorů či kuchařek. Proto, aby se všichni najedli zvolila kuchyně ke snídani v neděli variantu s  gulášovou polévkou. Tato alternativa s námi byla konzultována na poslední chvíli, přesto jsme s snažili dojednat lepší možnost snídaně, ale změna už nebyla možná.

Někteří diváci si stěžovali na rozhlas a chybějící zpravodaj. Pokud jde o rozhlas je potřeba si uvědomit, že hlasitost musela být nastavena tak, aby lidé u budovy a především trenéři neohluchli. Zpravodaj jsme byli připraveni vydat, bohužel jsme do poslední chvíle neměli k dispozici užší nominace drtivé většiny týmů tak, abychom mohli zpravodaj vydat.

Nepříjemným okamžikem byla zdravotní indispozice našeho kamaráda Milana, kterému přejeme brzké uzdravení. Byli jsme domluveni se záchrannou službou, která dorazila zhruba do sedmi minut a mezitím mu byla poskytnuta základní první pomoc. Na superpoháru mládeže byl zdravotník přítomen, pro nedělní zápasy jsme měli již zmíněnou dohodu se záchrannou službou.

Pokud jde o diváky, jsme si vědomi ne úplně vyhovujícímu stavu tribuny. Loni však dostala přednost výměna povrchu, neboť tribuna je zaplněna mnohem méně často, než je využívána plocha. Jsme přesvědčeni, že jsme udělali maximum, aby se dalo sedět. Navíc náš oddíl zajistil dalších 40 ks přenosných lavicí, které byly rozmístěné po celém areálu. Bohužel počasí neovlivníme.

Závěrem bychom rádi poděkovali za pomoc našim starším žačkám a dorostenkám, které se na organizaci oslav podílely. Bohužel členové OSK se až na jejího předsedu Josefa Popelku a Libora Kulta, který je však členem našeho klubu, na přípravách a průběhu oslav aktivně vůbec nepodíleli.

SK Chomutov NH

 

Vyjádření předsedy klubu Ing. Vojtěcha Čihaře na vyjádření paní Jaroslavy Novákové, která prohlásila, že nemáme nic pořádat, když na to nemáme a neumíme to:

"Vážená paní, chtěl bych vám tímto za vaši radu poděkovat. Vždy jsem o vás slýchal, že jste byla kvalitní trenérka, a věřte, že by mě ani nenapadlo tuto skutečnost jakkoliv zpochybňovat. Nikdy jsem však nebyl upozorněn, ani jinak jsem se nedoslechl, že by jste za své aktivní kariéry dokázala být hlavní organizátorkou akce typu Finále Českého poháru, nebo Mezizemské utkání Čechy - Morava. Pokud se o nějaké takové dozvím, omluvím se vám. Opravdu rád bych se seznámil s vaším finančním přínosem do chomutovské národní házené při výše zmíněných akcích. Pohybuji se v národní házené jen 18 let a za tu dobu se pod mým vedením v Chomutově podařilo uspořádat třikrát utkání Čechy – Morava a sedmkrát finále českého poháru včetně vyhlášení nejlepších házenkářů republiky. Myslím, že jsem získal pro tyto akce dostatek financí a neměl bych být vámi napadán. Kdybyste přinesla do národní házené tolik financí jako já a uspořádala byť jen jednu takovouhle akci, kritiku bych přijal."

P.S. "Jen předesílám. Mistrovství, či poháry mládeže se vlastním finančním přínosem s výše uvedenými akcemi nedají vůbec porovnávat, proto vás již dopředu prosím, že není adekvátní ani důležité se touto problematikou zabývat."